Datapcer 0.10

Nume autor:
Cuvinte în titlu:
Nume revista:
CR:

Datapcer 0.10, baza de metadate pentru proiecte şi rezultatele de cercetare
Proiect POSDRU/159/1.5/S/141531, Inst. V. Babeş, UMF Carol Davila, Bucuresti, Universitatea Vasile Goldis, Arad, 2015